Hyvinvointiteknologia älykotiin

Hyvinvointiteknologian laitteet moderniin älykotiin

Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan teknologian käyttöä fyysisen, henkisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Se kattaa laajan valikoiman laitteita, sovelluksia ja palveluita, jotka voivat auttaa ihmisiä ymmärtämään, seuraamaan ja hallitsemaan terveyttään ja hyvinvointiaan paremmin.

Osta vaivattomasti netistä

Älykoteihin on saatavilla useita kodin hyvinvointiteknologian tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi:

Ilmanlaadun valvontalaitteet: Nämä laitteet mittaavat ja seuraavat ilman epäpuhtauksien, kuten pölyn, siitepölyn ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tasoa.

Kosteusanturit: Nämä anturit mittaavat ja seuraavat huoneen kosteustasoa, mikä voi olla tärkeää terveellisen ympäristön ylläpitämiseksi ja homeen kasvun estämiseksi.

Unenseurantalaitteet: Nämä laitteet voivat seurata unirytmiä, mukaan lukien unen eri vaiheissa vietettyä aikaa, hengitystä unen aikana ja muita mittareita, jotka voivat auttaa parantamaan unen laatua.

Älykkäät peilit: Nämä peilit voivat seurata automaattisesti käyttäjänsä sykettä, verenpainetta ja kehon lämpötilaa.

UV-puhdistuslaitteet: Nämä laitteet käyttävät UV-C-valoa pintojen desinfiointiin ja bakteerien tappamiseen, mikä voi auttaa parantamaan sisäilman laatua.

Vedenlaatumittarit: Nämä laitteet voivat mitata ja seurata epäpuhtauksien, kuten lyijyn ja kloorin, tasoa kodin vesihuollossa.

Valohoitolamput: Nämä lamput voivat simuloida luonnollista auringonvaloa, mikä voi auttaa säätelemään kehon vuorokausirytmiä ja parantamaan mielialaa talvikuukausina. Tähän kategoriaan voidaan laskea myös erilaiset herätysvalot.

Ilmanpuhdistimet: Nämä laitteet voivat puhdistaa ilman epäpuhtauksista ja allergeeneista, mikä voi auttaa parantamaan sisäilman laatua ja vähentämään allergioiden tai astman oireita.

Älyvaaka: Nämä laitteet voivat seurata painoa, kehon rasvaprosenttia, BMI:tä, lihasmassaa ja muita sellaisia muuttujia, jotka voivat auttaa seuraamaan yleistä terveyttä ja kuntoa.

Puettavat kuntomittarit ja älykellot: Nämä laitteet voivat seurata fyysistä aktiivisuutta, sykettä, unirytmiä ja muita terveysmittareita.

Älykotien kohdalla yleisimpiä hyvinvointiteknologian laitteita ovat erilaiset sensorit ja mittarit, joilla voit seurata muun muassa sisäilman laatua ja kotisi lämpötilaa. Näistä saatujen tietojen pohjalta voidaan vaikkapa ohjata ilmanpuhdistimia, ilmastointia tai lämmitystä.

Mielenkiintoisena vinkkinä todettakoon, että Google Nest Hub 2nd Gen kykenee seuraamaan unen laatua, kun kyseisen näytön sijoittaa yöpöydälle nukkujan viereen. Aina ei siis välttämättä tarvita urheilukelloa käteen unenlaadun seurantaan.

Hyvinvointiteknologia tulee varmasti yleistymään tulevina vuosina ja erilaisia automaatioita saadaan älykodissakin luotua hyvinvointisensoreiden ja -mittareiden avulla.