Kasvien kastelu lomalla automaattisesti

Älykäs kasvien kasvatus: LED-kasvatusvalot + hydroponiset ja aeroponiset järjestelmät

Älykäs sisäpuutarhanhoito tai älykäs kasvien kasvatus tarkoittaa teknologian käyttöä kasvien kasvattamiseen sisätiloissa, usein käyttämällä hydroponisia tai aeroponisia järjestelmiä sekä automaattisia kastelujärjestelmiä ja erilaisia kosteusantureita.

Älykkäät hydroponiset järjestelmät: Nämä järjestelmät käyttävät kasvien kasvattamiseen ravinnerikasta vettä maaperän sijaan, ja niitä voidaan ohjata älypuhelinsovelluksen tai muun yhdistetyn laitteen kautta. Hydroponinen viljely on helppo tapa kasvattaa vihanneksia ja kasveja kotioloissa ympäri vuoden. Järjestelmä on kustannustehokas eikä vaadi älyttömän paljon tilaa. Kasvien kasvatus hoituu nopeasti.

Älykkäät aeroponiset järjestelmät: Nämä järjestelmät käyttävät kasvien kasvattamiseen ravinnepitoisen veden sumua maaperän tai veden sijaan. Niitä voidaan usein myös ohjata älypuhelinsovelluksen tai muun yhdistetyn laitteen kautta.

Älykkäät LED-kasvatusvalot: Nämä valot jäljittelevät auringonvalon luonnollista spektriä, jota voidaan säätää kasvin tyypin ja kasvuvaiheen mukaan. Ne voidaan liittää älykkään kodin järjestelmään ja ajoittaa kasvien tarpeiden mukaan. Näin kasvien kasvatus tehostuu.

Älykäs maaperän kosteusanturi: Nämä anturit voivat tarkkailla maaperän kosteutta ja lähettää ilmoituksia käyttäjälle, kun maa on kuivaa ja tarvitsee siksi kastelua. Vaihtoehtoisesti kosteusanturi voi antaa käskyn kastelujärjestelmälle kastella kasveja, kun tietty kuivuus on saavutettu ja lopettaa kastelu, kun kosteus saavuttaa halutun tason.

Älykkäät kasvianturit: Nämä laitteet voivat tarkkailla lämpötilaa, kosteutta, valoa ja muita ympäristötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa huonekasvien kasvuun.

Älykkäät kastelujärjestelmät: Nämä järjestelmät voidaan ohjelmoida kastelemaan kasveja tietyin väliajoin tai niitä voidaan ohjata älypuhelinsovelluksen kautta.

Äkykäs kasvien kasvatus voi tarjota monia etuja perinteiseen kasvinhoitoon nähden. Etuja ovat muun muassa ympärivuotinen puutarhanhoito, parempi kasvuympäristön hallinta ja mahdollisuus seurata ja säätää olosuhteita etänä.