Home Assistant skripti: Valvontakamera lähettää hälytyksen, kun havaitsee liikettä

Usein älykodin valvontakameroista saa eniten irti, kun niitä käyttää itse aktiivisesti hyödykseen pelkän passiivisen kuvafiidin tallentamisen sijasta. Tässä meillä onkin esimerkkiskripti Home Assistantille, joka valvoo valvontakameraa ja lähettää hälytyksen, jos liikettä havaitaan:


# Example configuration.yaml entry
camera:
- platform: ffmpeg
name: Front Door Camera
input: rtsp://192.168.1.100:554/stream

binary_sensor:
- platform: motion
name: Front Door Camera Motion Sensor
device_class: motion
entity_id: camera.front_door_camera
scan_interval: 1

automation:
- alias: Send Alert on Motion Detection
trigger:
platform: state
entity_id: binary_sensor.front_door_camera_motion_sensor
to: 'on'
action:
service: notify.your_notification_service
data:
message: Motion detected at the front door camera

Tässä esimerkissä komentosarja käyttää FFmpeg-komponenttia streamaamaan kameraa IP-osoitteessa 192.168.1.100 ja Motion-komponenttia liikkeen havaitsemiseen. Scan_interval on asetettu 1 sekuntiin, joten liiketunnistin tarkistaa liikkeen usein.

Jos liikettä havaitaan, komentosarja lähettää ilmoituksen ilmoituspalvelun kautta viestillä ”Motion detected at the front door camera”. Voit korvata_ilmoituspalvelun haluamasi ilmoituspalvelun nimellä (esim. pushbullet, telegram jne.).

Voit myös käyttää tätä komentosarjaa useiden kameroiden valvontaan ja hälytysten lähettämiseen eri laitteille tai ihmisille.

Huomaathan, että tämä on vain esimerkki ja saatat joutua säätämään skriptiä vastaamaan erityisiä asetuksiasi ja vaatimuksiasi.