Paloilmaisinjärjestelmä kotiin

Paloilmaisinjärjestelmä palveluna – tarkat optiset palohälyttimet huomaavat vähäisenkin savun

Paloturvallisuus on kriittinen huolenaihe sekä asuin- että kaupallisissa ympäristöissä, ja palohälytysjärjestelmien kehitys on tuonut käyttöön kehittyneempiä ja herkempiä teknologioita varhaisen havaitsemisen ja reagoinnin parantamiseksi. Yksi merkittävä innovaatio tällä alalla on ”Fire Alarm System as a Service” (FASS) -konsepti, jossa yhdistyvät huippuluokan optiset paloilmaisimet pilvipohjaiseen valvontaan ja hallintaan.

Palohälytysjärjestelmien kehitys

Perinteiset palohälytysjärjestelmät ovat turvautuneet erilaisiin palonhavaitsemismenetelmiin, mukaan lukien lämpöilmaisimet, savuilmaisimet ja liekki-ilmaisimet. Vaikka nämä tekniikat ovat olleet tehokkaita, kehittyneemmille ja herkemmille järjestelmille, jotka pystyvät havaitsemaan tulipalot varhaisessa vaiheessa, jopa ennen näkyvää savua tai liekkejä, on kasvava kysyntä.

Optiset paloilmaisimet toimivat

Erittäin herkät optiset paloilmaisimet ovat tämän kehityksen eturintamassa. Nämä ilmaisimet käyttävät edistyneitä optisia antureita, jotka voivat tunnistaa pienimmätkin savuhiukkaset tai palamisen sivutuotteet ilmassa. Toisin kuin perinteiset savuilmaisimet, jotka luottavat siihen, että hiukkaset saavuttavat tietyn tiheyden hälytyksen laukaisemiseksi, nämä optiset ilmaisimet pystyvät havaitsemaan pienimmätkin savun jäljet.

 • Varhainen havaitseminen: Nämä ilmaisimet voivat tunnistaa tulipalon varhaiset vaiheet, usein ennen kuin se tuottaa näkyvää savua. Tämä varhainen havaitseminen voi merkittävästi lyhentää vasteaikaa.
 • Väärän hälytyksen vähentäminen: Näiden ilmaisimien herkkyyttä täydentävät kehittyneet algoritmit, jotka erottavat todelliset palouhat pölyn, höyryn tai muiden paloon liittymättömien hiukkasten aiheuttamista vääristä hälytyksistä.
 • Parempi turvallisuus: Varhainen havaitseminen mahdollistaa asukkaiden evakuoinnin turvallisesti, vähentää omaisuusvahinkoja ja parantaa ensiapuhenkilöstön turvallisuutta hälyttämällä heidät palon tarkasta sijainnista.

Palohälytysjärjestelmä palveluna (FASS)

Tutustutaanpa nyt ”palohälytysjärjestelmä palveluna” eli FASS-käsitteeseen ja siihen, kuinka se integroi erittäin herkät optiset paloilmaisimet.

 1. Pilvipohjainen valvonta: FASS yhdistää optiset paloilmaisimet pilvipohjaisiin valvonta-alustoihin. Nämä ilmaisimet on yhdistetty pilveen, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron ja -analyysin.
 2. Etähallinta: FASS tarjoaa etähallintaominaisuudet, joiden avulla valtuutetut henkilöt voivat käyttää ja hallita järjestelmää verkko- tai mobiilisovellusten kautta. Tämä helpottaa järjestelmän testausta, ylläpitoa ja vianetsintää mistä tahansa.
 3. Skaalautuvuus: FASS on erittäin skaalautuva, joten se sopii sekä pienille että suurille kiinteistöille. Lisäilmaisimia voidaan helposti integroida järjestelmään kattavuuden laajentamiseksi tarpeen mukaan.
 4. Ennakoiva analytiikka: Jotkin FASS-alustat käyttävät data-analytiikkaa ja koneoppimista ennakoidakseen mahdollisia paloriskejä historiatietoihin ja ympäristötekijöihin perustuen.
 5. Palvelusuunnitelmat: Käyttäjät voivat tilata palvelusuunnitelmia, jotka sisältävät ylläpidon, päivitykset ja 24/7-valvonnan. Tämä lähestymistapa varmistaa, että järjestelmä pysyy optimaalisessa kunnossa ja että tulipalon sattuessa ryhdytään välittömästi toimiin.
 6. Kustannustehokkuus: FASS eliminoi suurten ennakkoinvestointien tarpeen palohälytysjärjestelmiin. Sen sijaan käyttäjät maksavat palvelusta tilausperusteisesti, mikä tekee siitä kustannustehokkaan ratkaisun.

FASS käyttö ja edut

Erittäin herkillä optisilla paloilmaisimilla varustetulla FASS:lla on laaja valikoima sovelluksia, mukaan lukien seuraavat.

 • Asuintalot ja asunnot
 • Liikerakennukset
 • Teollisuustilat
 • Varastot
 • Terveydenhoidon tilat
 • Koulutusinstituutiot
 • Majoitusala

FASS:n käyttöönotosta herkkien optisten paloilmaisimien kanssa on lukuisia etuja.

 • Parannettu turvallisuus
 • Vähemmän vääriä hälytyksiä
 • Etäkäyttö
 • Ennakoiva palontorjunta
 • Kustannussäästöt

SUOSITUS: Sector Alarm

Sector Alarm LogoSinun ei tarvitse tietää mitään hälytyslaitteista tai niiden asentamisesta.

Sector Alarm -turvapalveluun kuuluu:

 • ammattilaisen tekemä turvallisuuskartoitus
 • hälytysjärjestelmän asennus
 • käyttökoulutus
 • laitteiston päivittäinen testaaminen
 • maksuttomat vartijakäynnit
 • 24/7 päivystävä hälytyskeskus
 • laitetakuu ja huolto

Tutustu tarkemmin


Yhteenveto

Palohälytysjärjestelmä palveluna erittäin herkillä optisilla paloilmaisimilla mullistaa paloturvallisuuden ja mahdollistaa varhaisen havaitsemisen ja ennakoivan reagoinnin palouhkiin.